De vuurvrouw


Wie is de Vuurvrouw?

Zij is jij.

Zij is alle delen van jou die je op een of ander moment hebt leren negeren, wantrouwen of zelfs verafschuwen. Ze is gemaakt van de delen van jou die gekwetst waren en moesten worden verdoofd om te kunnen blijven functioneren, de delen van jou die werden weggelaten iedere keer als je een compromis sloot, of stil bleef, of je waarheid ontkende.

Zij is de jij die op de laatste plaats werd gezet iedere keer wanneer iemand NU iets nodig had. Aan de kant geduwd, naar de schaduw gestuurd. Zij werd bijna vergeten.

Maar alleen BIJNA vergeten. Deze vuurvrouw laat zich niet van de pagina's van haar eigen boek scheuren. Ze zal de meest creatieve en soms meest verstorende of destructieve manieren vinden om jouw aandacht te trekken, omdat ze boven alles wil dat jij in jouw waarheid en glans leeft.

Maar hoe meer energie je steekt om de vlammen die ze ontsteekt te doven. hoe minder energie je hebt voor het manifesteren van het leven dat je had moeten hebben.


En net wanneer je op het punt komt dat je denkt dat je er niet meer tegen kunt....

Komt een doorbraak, een besef, je vindt eindelijk de moed om dit pijnlijke deel van jezelf in de ogen te kijken en wat je ziet verbaast je: je ziet pijn, verlangen, een behoefte om haar wensen en behoeften op een veilige plaats te uiten.

Je ziet passie, kracht, schoonheid. Je ziet je ware zelf!


Geef je deze vuurvrouw een kans om vrij en open te spreken, zonder het oordeel dat ze zo gewend is te ontmoeten? Wil je haar die kans geven om haar pijn los te laten zodat ze gehoord kan worden en het leven vrij naast je kan leven in plaats van als je schaduw? Geef je haar de ruimte om haar energie te verspreiden en met andere vuurvrouwen te delen? Help je haar kracht vinden door haar met meer vrouwelijke energie te voeden?

Geef haar een kans en luister naar wat ze te zeggen heeft.

Kom haar ontmoeten tijdens onze prachtige vuurvrouwencirkels en laat je eigen vuur vlammen.

Over de auteur

Limor Smits is een alternatieve life coach, schaduwcoach, spirituele mentor, inspirator en motivator.

In haar praktijk biedt ze zowel privé sessies als workshops in groepsverband.


Tevens organiseert ze maandelijks vuurvrouwencirkels en geeft ze diverse inspirerende en motiverende lezingen waarbij ze verhalen uit haar persoonlijke leven deelt en haar eigen ervaringen deelt.

Recent Posts

See All