Mijn Belofte Als Coach


Als je mijn hulp komt zoeken, zal ik de moed hebben om met je mee te lopen in de duisternis en door de pijn die je lijdt.


Ik zal je in het vuur plaatsen, ik zal je uitkleden, en ik zal je op de aarde zetten.

Ik zal je baden met kruiden, ik zal je weg verlichten en jou begeleiden totdat je de woede, pijn en verdriet in je kan overgeven.


Ik zal je lichaam in het gras leggen, op je rug, zodat je naar de hemel kunt kijken.

Dan zal ik op je kroon blazen om de oude herinneringen en patronen op te ruimen.


Ik zal je mijn handen op je voorhoofd leggen om de gedachten die je visie vertroebelen weg te jagen.

Ik zal je keel zachtjes aaien om de knoop los te laten die je niet laat praten.

Ik zal je op je hart kloppen om angst af te schrikken.


Ik zal je zonnevlecht aansteken om het vuur van de hel die je naar binnen draagt ​​te blussen.

Ik zal vuur in je buik blazen om de gehechtheden te verbranden die je belemmeren om verder te gaan


Ik zal je hart aanwakkeren om je warm te maken, om je verlangen te voelen, te creëren en opnieuw te beginnen

Ik zal je helpen om je seksualiteit te omarmen en jezelf lief te hebben

Ik zal met een bezem, een spons en een doek gebruiken om alle biiterheid in je schoon te maken.

Ik zal je handen van de handboeien die je verhinderen te creëren bevrijden


En dan zal ik je lichaam draaien, zodat je gezicht de aarde kan kussen.

Ik zal je helpen om de kracht te vinden weer en vol trots rechtop te lopen.

En ik zal je laten rusten.


Hierna zal je huilen, en daarna je slapen. In je slaap zal je mooie, betekenisvolle dromen hebben, en als je wakker wordt, zal ik er nog steeds voor je zijn.


Ik zal naar je glimlachen en je zal terug glimlachen

Ik zal je eten aanbieden en je zal het met plezier eten, je zal het leven proeven.


En ik zal je bedanken.


Bedanken omdat je me een kans hebt gegeven om jou iets aan te bieden, wat mij eerder aangeboden werd toen de duisternis in mij leefde.


We zullen samen wandelen.

We zullen met een stem praten, en we zullen al jouw verlangens naar het bos schreeuwen.


En ik zal je opnieuw naar het vuur brengen.

En het vuur zal luisteren, en de bergen zullen luisteren, en de rivieren zullen luisteren, en de wind zal luisteren... en de echo fluisteren, en samen zullen we hoop creëren.


Samen buigen we voor het vuur, en bedanken we alle zichtbare en onzichtbare beschermers, gidsen en helpers.


Je zal ze allemaal bedanken.

En je zal jezelf bedanken.


Geïnspireerd door Yogesh Kumar

Over de auteur

Limor Smits is een alternatieve life coach, schaduwcoach, spirituele mentor, inspirator en motivator.

In haar praktijk biedt ze zowel privé sessies als workshops in groepsverband.


Tevens organiseert ze maandelijks vuurvrouwencirkels en geeft ze diverse inspirerende en motiverende lezingen waarbij ze verhalen uit haar persoonlijke leven deelt en haar eigen ervaringen deelt.

Recent Posts

See All