Uitleg: Krachtdieren


In inheemse culturen leren ouders kinderen hoe ze een tijger kunnen worden "als ze op voedsel jagen", de otter worden als ze meer speels moeten zijn, de havik worden, zodat ze een beter algemeen beeld van een situatie kunnen hebben en dingen duidelijker zien.

Omdat we allemaal verbonden zijn en omdat mensen in feite dieren zijn, huisvest ieder van ons de kennis en kracht van alle levende wezens in ons DNA.

Vandaar dat we de mentale, emotionele en fysieke energie van elk dier kunnen oproepen, waar en wanneer we dat willen.

Ook interessant:


Uitleg: Totemdieren

Uitleg: Spirit Animals

Uitleg: Dierfamiliars

Over de auteur

Limor Smits is een alternatieve life coach, schaduwcoach, spirituele mentor, inspirator en motivator.

In haar praktijk biedt ze zowel privé sessies als workshops in groepsverband.


Tevens organiseert ze maandelijks vuurvrouwencirkels en geeft ze diverse inspirerende en motiverende lezingen waarbij ze verhalen uit haar persoonlijke leven deelt en haar eigen ervaringen deelt.

Recent Posts

See All