Uitleg: Totemdieren


Totemdieren spelen een grote rol in ons leven. Ze helpen bij zeefontdekking, leggen onze verbeelding vast en geven ons ongelooflijke wegen van zelfexpressie en bewustzijn.

Bovendien helpen ze ons het verleden te begrijpen, en als we oplettend zijn, kunnen onze totemdieren een glimp van onze toekomst onthullen. Door aandacht te schenken aan de wezens die in ons leven komen, kunnen we enorme lessen leren en essentiële begeleiding krijgen.

De Indiaanse traditie vertelt ons dat jouw totemdieren bij je blijven gedurende je hele leven. Naarmate je groeit en spiritueel verandert, groeit ook de betekenis van je totemdieren in jouw bewustzijn.


Waar komt het concept van de Totem dieren vandaan?

In het verre verleden waren culturen dichter bij de omgeving en hadden meer aandacht voor Gaia (Moeder Aarde). Inheemse stammen bekeken de natuur en leerden de lessen die ze aangeboden kregen.

De term 'totem' komt van de Indiase Chippawa-stam in Noord-Amerika. Naarmate de jaren verstreken, werd deze term verspreid onder de meeste stamculturen. Een totem is een element van de natuur, meestal een dier, waaraan we een verband voelen, van waaruit we over onszelf, de omgeving waarin we werken kunnen leren en zelfs boodschappen en begeleiding kunnen ontvangen.

Volgens inheemse stammen krijgt ieder mens maar liefst negen totemdieren die hem/haar begeleiden gedurende zijn/haar hele leven. Aan de basis van deze filosofie ligt de overtuiging dat elke persoon negen kwaliteiten heeft, negen lessen die moeten worden geleerd, negen vermogens die inherent zijn aan hem en hem kenmerken in verschillende gebieden en situaties in zijn leven. Dit wordt ook de negen kwaliteiten genoemd.

Het kennen van jouw totemdieren zorgt voor een betere begrip van jouw emotionele wereld, cognitieve en spirituele kenmerken evenals patronen van actie. Ook kan het je unieke vaardigheden herkennen, begrijpen en gebruiken om optimale prestaties te bereiken. Tevens kan het je helpen om moeilijkheden en belemmeringen te identificeren en een verandering brengen daar waar nodig is.

Jouw persoonlijke totemdier kaart wordt gemaakt op basis van de diepgaande kennis die we in ons hebben en de reflecties van de natuurlijke wereld om ons heen. Zoals alle Inheemse kennis is deze legging gebaseerd op de eeuwige cirkel van de vier windrichtingen: Zuid, west, noord en oost.

Elk dier heeft haar eigen positie op het kaart die gerelateerd is aan een bepaald deel van het leven o.a. het begin van een proces, wat ons inspireert en stelt ons in staat om verder te gaan, hoe we denken, wat is het dier dat ons beschermt en ons verbindt met innerlijke rust, welk dier helpt ons om in onszelf te geloven, hoe we handelen in relaties, hoe we processen beëindigen en meer.


Een verbinding met een totemdier betekent identificatie met de helende kwaliteiten van het dier voor groei en verbinding met het innerlijke doel. Onze persoonlijke totemdieren bieden ons hun helende kwaliteiten om ons te leren onze vaardigheden te maximaliseren.

In tegenstelling tot tarotkaarten leggingen en readings, wordt een persoonlijke totemdier kaart slechts één keer gedaan en blijft jou gedurende het hele leven vergezellen, ondanks de processen en transformaties die zich in het leven voordoen.

Ook interessant:


Het Totemwiel

Uitleg: Spirit Animals

Uitleg: Krachtdieren

Uitleg: Dierfamiliars

Over de auteur

Limor Smits is een alternatieve life coach, schaduwcoach, spirituele mentor, inspirator en motivator.

In haar praktijk biedt ze zowel privé sessies als workshops in groepsverband.


Tevens organiseert ze maandelijks vuurvrouwencirkels en geeft ze diverse inspirerende en motiverende lezingen waarbij ze verhalen uit haar persoonlijke leven deelt en haar eigen ervaringen deelt.

11 views0 comments

Recent Posts

See All